www.akjnetwerk.nl
Netwerk voor kind- en Jeugdhulpverlening Alphen e.o.

www.opvoedadvies.nl
Is een steunpunt voor iedereen die vragen heeft over opvoeding en problemen met en bij kinderen tussen de 0 en 18 jaar.

www.balansdigitaal.nl
Balans is een landelijke oudervereniging voor ouders met kinderen met leer-, ontwikkelings- en gedragsproblemen.

www.pgb.nl 
Dit is de website van Per Saldo, dé belangenvereniging van en voor mensen met een persoonsgebonden budget.

www.autisme.nl
Belangenvereniging voor mensen met autisme en hun ouders.

www.autismeenik.nl
Ondersteuning tijdens de dagelijkse problematiek omtrent autisme

www.deknoop.org
De Knoop is een landelijke vereninging voor ouders/verzorgers van kinderen met hechtings-stoornissen en /of het zo genoemde geen-bodemsyndroom.

www.abc-gezinsbegeleiding.nl
Pedagogisch zorgbureau dat zich speciaal richt op kinderen/jongeren met psychosociale problematiek

 

 

Adviespraktijk PIT
Wikkestraat 37
2403 EP Alphen aan den Rijn
Telefoon: 0172 - 707073
@-mail: tamarinde@adviespraktijkpit.nl

 

AdviespraktijkPIT, Wikkestraat 37, 2403 EP Alphen a/d Rijn @-mail: tamarinde@adviespraktijkpit.nl