Drs. Tamarinde Brouwers (1978) studeerde in 2004 af aan de Universiteit van Amsterdam als klinisch ontwikkelingspsycholoog. Daarna is zij een aantal jaren werkzaam geweest in zowel de jeugdhulpverlening alsmede het speciaal onderwijs. Eind 2007 heeft ze AdviespraktijkPIT opgericht. Haar werkzaamheden zijn gericht op het doen van psychologisch onderzoek, het geven van behandelingen alsmede advisering aan ouders en leerkrachten. Verder begeleidt zij multi-problem gezinnen. Zij is cognitief gedragstherapeut. In 2014 heeft zij de opleiding tot EMDR practitioner afgerond.


Drs. T.N. Brouwers
Drs. Gerard Brouwers (1948) studeerde psychologie en filosofie in Leiden en houdt zich vanaf 1973 als psycholoog bezig met kinderen met leer- en gedragsproblemen. Hij is geregistreerd gezondheidszorgpsycholoog, lid van diverse onderzoekscommissies ten behoeve van het speciaal onderwijs en verbonden aan twee SBO – scholen en een ZMOK – school. PIT werkt sinds 2008 samen met Gerard Brouwers.

Drs. G.W. Brouwers
Drs. Linde van der Paardt (1944) studeerde ontwikkelingspsychologie in Leiden. Na haar studie is zij 20 jaar werkzaam geweest in een kindertehuis. In die tijd volgde zij de postdoctorale opleiding tot kinder- en jeugdpsychotherapeut. Haar werkzaamheden waren gericht op diagnostiek en behandeling van diverse/complexe problematiek. Sinds 1992 heeft zij een eigen praktijk waarin zij zowel volwassenen als kinderen behandelt. Zij is BIG geregistreerd psychotherapeute. PIT werkt sinds 2009 samen met Linde van der Paardt.
........................................................................................................
Drs. L.R.H. v. d. Paardt
AdviespraktijkPIT, Wikkestraat 37, 2403 EP Alphen a/d Rijn @-mail: tamarinde@adviespraktijkpit.nl